Vir podatkov Statistični urad Slovenije, preračun Gozdarski inštitut Slovenije.