Vir podatkov Statistični urad Slovenije preračun Gozdarski inštitut Slovenije.